Pertandingan Inovasi Antarabangsa

   Alhamdulillah pada 28  dan 29 November  2018  seorang pensyarah matematik IPG kampus Ipoh puan Rosmah  binti Ramli bersama suaminya telah berjaya mendapat Anugerah Emas dalam International Conference and Innovation Exhibition on Global Education (ICEGE 2018) anjuran bersama Universiti Utara Malaysia, Universiti Hamka dan UMSIDA 2018. Tahniah diucapkan semoga menjadi inspirasi kepada rakan rakan yang …

Kursus Aplikasi Google Dalam PDPC Abad KE-21

Selari dengan pembelajaran abad ke-21 (PAK21), selain daripada strategi PdPc, medium penilaian juga merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. Google quiz misalnya merupakan salah satu teknik PAK21 yang dilihat boleh digunakan sebagai tools untuk menguji pencapaian pelajar. Melaluinya pelajar berpeluang melihat pencapaian diri yang kebiasaannya diuji secara tradisional iaitu menggunakan kertas dan pensil. Melihat kepada …