Kursus Aplikasi Google Dalam PDPC Abad KE-21

Selari dengan pembelajaran abad ke-21 (PAK21), selain daripada strategi PdPc, medium penilaian juga merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. Google quiz misalnya merupakan salah satu teknik PAK21 yang dilihat boleh digunakan sebagai tools untuk menguji pencapaian pelajar. Melaluinya pelajar berpeluang melihat pencapaian diri yang kebiasaannya diuji secara tradisional iaitu menggunakan kertas dan pensil. Melihat kepada …